เขตปลอดภัย: ที่ก้นถังเกมเสมอ

เขตปลอดภัย: ที่ก้นถังเกมเสมอ

เขตปลอดภัยเป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่มีความหมายสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ด้วยความทรงจำและความปลอดภัยที่ผ่านมา เราเจรจากันเป็นครอบครัวในระบบนิเวศวิถีของเรา ประเทศไทย เป็นประเทศที่หลากหลายแม้จะมีพื้นที่กว้างขวาง แต่ทุกๆ พื้นที่ก็มีเขตปลอดภัยของตัวเองอยู่ทั้งกลางแจ้ง หรือ ในที่สาธารณะ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

การให้ความสำคัญกับเขตปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจรจาต่อรองและชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการพาครอบครัวออกไปเที่ยว เดินทางไปทำงาน เป็นออกมืออื่นๆ เราจำเป็นต้องรักษาเขตปลอดภัยของตัวเราและคนรอบข้างอย่างเข้มงวด ด้วยจิตอาสา ความตั้งใจ และความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น

ในช่วงเวลาสมัยพัฒนาการเทคโนโลยี ความปลอดภัยยังมีความสำคัญเช่นเดิม เราต้องสังเกตุและควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รักษาสุขภาพ อัตรามอบเราที่เหมาะสม การเงินทอง และป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ

เขตปลอดภัยไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ในที่สาธารณะเท่านั้น แต่ยังต้องมีการป้องกันเขตปลอดภัยของตัวเองในสถานที่ส่วนตัว เช่น บ้าน ที่ทำงาน ห้องพัก ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราและคนรอบข้างจะได้รับความปลอดภัยและความคุ้มครอของตัวเองอย่างเหมาะสม

ดังนั้น การรักษาเขตปลอดภัยของเราเองและคนรอบข้างเป็นสิ่งจำเป็ี่ยงต่อการอยู่อย่างสงบสุขและเจรจากันไปอย่างสมบูรณ์แบบในประเทศไทย