เข้าสู่โลก Safezone บน TikTok

เข้าสู่โลก Safezone บน TikTok: ประเทศไทย

Safezone หมายถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ในประเทศไทย, เรากำลังสร้างชุมชนออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการรับฟังและเปิดกว้างต่อความหลากหลายของทุกคนที่อยู่ในนิกายต่างๆ

Safezone tiktok กำหนดให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกันผ่านความเป็นระบบของเรา โดยไม่อนุญาตให้มีการแสดงความเกลียดชัง, ความหยิ่ง, หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในประเทศไทย โดยรวมทั้งไม่สนับสนุนการกระทำร้ายแรงหรือการละเมิดกฎหมายใดๆ

ใน Safezone ของเรา, การสร้างความเข้าใจและความเห็นต่างๆ มีค่าเสมอ และเราเชื่อว่าความหลากหลายนี้ทำให้เราก้าวไปข้ามขีดจำกัดได้

มาร่วมกันเข้าสู่ Safezone บน TikTok ของเราและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนที่เต็มไปด้วยความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในประเทศไทย!